Category

Nieuws

Stefan Dewickere

Dit was de sessie van Jong Redt Oud

By | Nieuws | No Comments

Meer jong geweld in ons erfgoed, dat willen toch allemaal? De jonge bezoekers van nu zijn immers de erfgoedliefhebbers van de toekomst. Twee jonge gemotiveerde sprekers: Ellen Demuynck en Sandro Claes van de provincie Limburg getuigden over hoe zij met vijf projecten de jonge generatie aansporen om erfgoed te redden.

Allerlei domeinen binnen het onroerend erfgoedveld kwamen in de vijf voorgestelde projecten aan bod. De diverse projecten omvatten onder andere het onderhoud en onderzoek van een oud kerkhof, een molenstage, een vakwerkschuur onderhouden, een landduin beheren en de verhalen van een archeologische site ontdekken.

Door jongeren  te betrekken bij ontsluiting, onderhouds- en herstellingswerken maak je hen medeverantwoordelijk. Dit kan via de school, maar ook via de jeugdbewegingen, gewone particuliere activiteiten en verenigingen zoals de Jeugdbond Natuur en Milieu. Ellen en Sandro benadrukten tijdens hun sessie ook de meerwaarde van de professionele jeugdwerkers. Betrek naast erfgoedexperten en –consulenten ook jeugdwerkers in het proces die de jongeren mee kunnen begeleiden.

En wat zijn de resultaten van deze Jong redt Oud projecten?

Het Jong redt Oud project genereert diverse competenties:

 • Inzicht: ze leren de omgeving historisch ‘lezen’
 • Respect: ze dragen zorg voor het verleden, voor het erfgoed en voor elkaar
 • Persoonlijke ontwikkeling: ze verwerven nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes
 • Burgerzin: ze engageren zich voor de lokale gemeenschap
 • Intergenerationele samenwerking: ze leren van elkaar en andere generaties
 • Netwerkvorming: ze bouwen aan een stevig netwerk waarbinnen duurzame samenwerkingen tussen verschillende sectoren kunnen groeien
 • Enthousiasme: ze kijken met nieuwe ogen naar erfgoed in hun buurt

Wil je graag zelf aan de slag? Sandro en Ellen ontwierpen samen met de partners van het project een Jong redt Oud sjabloon om zelf aan de slag te gaan. Je leest er meer over in de inspiratiegids.

Dit was de sessie ‘Design Thinking: Het grootste museum van Nederland’

By | Nieuws | No Comments

Op het Open Monumentencongres ontvingen we Kris van Veen, een jonge gemotiveerde dame die vastberaden vertelde over de werking van Museum Catharijneconvent. Onder andere de I ASK-methode kwam aan bod. Via de I ASK-methode werd een customer journey opgemaakt van de traditionele Nederlandse dagjestoerist die een kerk in zijn/haar buurt bezoekt, die tot een aantal inzichten leidde:

 • De entrée vormt een barrière
 • Bezoekers voelen zich niet thuis in de kerk
 • Er is een wauw gevoel bij binnenkomst
 • Je moet rondlopen om het verhaal te horen
 • Mensen komen vaak samen of in groepjes
 • Het bezoek is een tussendoortje
 • Vrijwilligers vinden techniek spannend

Op basis van deze inzichten bedachten Kris en haar collega’s een servicesysteem dat 13 Nederlandse kerken met elkaar verbindt. Alvorens het servicesysteem in werking kon treden moesten de lokale vrijwilligers overtuigd worden van de nieuwe aanpak. Na veel gesprekken en confrontatiemomenten met enthousiaste bezoekers, transformeerden de aanvankelijk kritische vrijwilligers naar trotse ambassadeurs van het grootste museum van Nederland.

Het project resulteerde in een audiotour die dagjestoeristen informeert over de kerkschatten zonder de kerkactiviteiten te verstoren. In de audiotour staan de bezoekers centraal, wordt doelgerichte informatie gegeven en is veel aandacht besteed aan de verhaallijnen, de tone of voice en publieksactivatie en –participatie.

De audiotour bleek een onverwacht succes! Er kwamen meer aanvragen voor persoonlijke rondleidingen, meer bezoekers vonden hun weg naar kleine en onbekende kerken, bezoekers bleven langer hangen in de kerken en kwamen meermaals terug. De waardering voor het erfgoed bij bezoekers steeg over de hele lijn.

Het grootste museum van Nederland is een succesverhaal, maar één dat veel tijd vergt, waarin Kris het advies geeft ‘choose your battles’: diep samenwerkingen uit en organiseer veel contactmomenten met vrijwilligers.

Kris van Veen over de I ASK-methode: “Deze methode gebruikten we vooraf en nog steeds in ‘het grootste museum van Nederland’, het gaat over dat je het gesprek aangaat met je bezoeker. Je stelt de bezoeker en zijn achtergrond centraal.”

Strategische sponsorships

By | Nieuws | No Comments

Hoewel de erfgoedsector en de bedrijfswereld ver uit elkaar lijken te liggen, kunnen deze twee werelden elkaar versterken. En laat dat nu net de missie van Arttenders zijn: kunst en cultuur verbinden met de zakelijke markt. Faye Ellen en Siobhan Burger, de twee Nederlandse dames achter Arttenders, zijn bruggenbouwers van de 21e eeuw. Ze zoeken strategische aanknopingspunten tussen culturele en commerciële organisaties.

Op het Open Monumentencongres tonen ze – aan de hand van een zevenstappenplan – hoe je op een strategische manier de dialoog met bedrijven kan aangaan. De twee dames vertellen je ook meer over partnerships en co-creatie.

In 2016 deed Siobhan onderzoek naar de toekomst van sponsoring in de kunst- en cultuursector. Partners die meewerkten aan dit onderzoek waren onder andere: ING, KLM, Rabobank en Unilever. Niet de minste dus! Je kan het onderzoek en bijhorende resultaten hier downloaden.

 

Stefan Dewickere

Panelgesprek met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de wijzigende onroerenderfgoedregelgeving

By | Nieuws | No Comments

De onroerenderfgoedregelgeving wijzigt. Eind 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreetswijziging goed. Het voorontwerp en de bijhorende toelichting geven aan welke wijzigingen de Vlaamse Regering beoogt. De voorstellen zijn onder meer een nieuwe erkenning voor archeologen, een wijziging van de archeologische oppervlaktenormen, een verdere vermindering van de premiepercentages, een andere aanpak van het beheersplan en een bijsturing van de voorwaarden voor open erfgoed. Je vindt hier meer duiding bij dit onderwerp.Dergelijke wijzigingen in de regelgeving belangen ons allen aan. Daarom neemt Herita een initiatief om opmerkingen en meningen van de brede onroerenderfgoedsector te bundelen en om vervolgens met de betrokken beleidsmakers in gesprek te gaan. Op die manier kunnen we samen de wensen en bezorgdheden vanuit de sector overmaken vóór de wijzigingen definitief gestemd worden.

De bemerkingen en suggesties die Herita via een online bevraging en via rondetafelsessies gebundeld heeft in één document, worden tijdens deze sessie voorgesteld. Aansluitend gaan we in dialoog met het agentschap Onroerend Erfgoed.

Serge Defresne, Beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed, zal tijdens het panelgesprek uw vragen beantwoorden.

De eerste kunststad die ook erkend is als onroerenderfgoedgemeente

By | Nieuws | No Comments

De stad Leuven is eeuwenoud en toch springlevend. Dé studentenstad van Vlaanderen herbergt ook heel wat erfgoedparels. Wist je dat het Leuvense erfgoed de motor voor stadsontwikkeling en -vernieuwing is? De Abdij van Park, de Centrale Werkplaatsen en Vaartopia zijn maar enkele voorbeelden van waardevolle gebouwen die, met de juiste visie, bijdragen aan de stad van vandaag en van morgen.

Met het erfgoed als motor voor stadsontwikkeling en -vernieuwing, is Leuven de enige kunststad die ook erkend is als onroerenderfgoedgemeente. Waarom besloot Leuven om voor deze erkenning te gaan? Een antwoord op die vraag krijg je op het congres van Joke Buijs en Katrien Deckers.

Het antwoord op de waarom-vraag  kunnen we je nog niet geven, maar wat een erkenning als onroerenderfgoedgemeente teweeg brengt,  verduidelijken we alvast heel graag. Concreet betekent de erkenning dat Leuven verschillende bevoegdheden mag opnemen die voorheen door het agentschap Onroerend Erfgoed werden uitgeoefend. Leuven kan nu onder andere  zelf advies geven bij sloopaanvragen van panden die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris, meldingen van archeologische vooronderzoeken behandelen. Er zijn geen subsidies verbonden aan de erkenning.

Hier vind je meer informatie over onroerenderfgoedgemeenten.

 

 

Andrew McIntyre komt spreken op het congres

By | Nieuws | No Comments

 

“Maak van samenwerkingen een krachtig middel om een breder publiek te bereiken én te betrekken bij je erfgoedplek”. Dat is het pleidooi van Andrew McIntyre. Hij toont aan de hand van innovatieve voorbeelden uit de U.K. en Nieuw-Zeeland hoe dat kan. Door de markt te beschouwen als een gedeeld veld, kunnen verschillende doelgroepsegmenten bespeeld worden. Vanuit deze optiek bekeken zijn de verschillende spelers op de markt geen concurrenten, maar werken ze samen en versterken ze elkaar.

Tijdens zijn lezing zoomt Andrew in op best practices uit de internationale erfgoedsector en hoe zij, wanneer ze samenwerken, een breder publieksengagement voor erfgoed kunnen blootleggen.

Andrew McIntyre is mede-oprichter van Morris Hargreaves McIntyre en een autoriteit in het Verenigd Koninkrijk als het over motivaties en gedrag van een publiek gaat. Deze spreker wil je echt niet missen!

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

 

 

Duurzaamheid en erfgoed. Een paradox?

By | Nieuws | No Comments

Greentrack is een netwerk van culturele organisaties die streven naar een duurzame samenleving. Greentrack focust op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van organisaties. Greentrack houdt zich bezig met vragen als: aan welke deelsystemen kan je in jouw provincie deelnemen? Hoe overtuig je jouw publiek om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets jouw monument te bezoeken?

Ondertussen maken al 29 cultuurorganisaties deel uit het van het netwerk Greentrack Antwerpen. Naast Greentrack Antwerpen, bestaat er ook een Greentrack netwerk in Kortrijk, Gent, Brussel en Brugge. Wanneer organisaties lid worden van Greentrack krijgen ze onder andere ondersteuning op maat bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan en kunnen ze aan kennisdeling doen met andere culturele organisaties, lokale bedrijven, overheden, middenveldorganisaties en andere Greentracksteden. Organisaties die lid worden van Greentrack ondertekenen een charter en engageren zich om actie te ondernemen. Met de ondertekening van het charter volgt de belofte om milieuvriendelijker te werk te gaan.

Op het Open Monumentencongres beantwoordt Orphee Mariën, coördinator Greentrack Antwerpen al jouw vragen rond duurzaamheid, laat je kennismaken met verschillende tools en geeft praktische tips.

Onderstaand filmpje uit 2012 zoomt in op de lancering van Greentrack in Gent. Je komt te weten hoe NTGent actie onderneemt om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

Gezocht: alternatieve financieringsmogelijkheden

By | Nieuws | No Comments

Als Memberships & Corporate Development Manager heeft Lydia Vandam veel ervaring als het gaat over alternatieve financieringsvormen en de zoektocht naar financiële middelen. Ze vertelt je tijdens haar parallelsessie meer over het financiële parcours dat M-Museum Leuven tot nu toe heeft afgelegd. Je komt te weten wat de ervaringen van M-Museum zijn op vlak van partner- en ambassadeursschap en komt meer te weten over de sponsorships die het museum aangaat.

Als je weet dat M-Museum op dit ogenblik al een kwart van de werking met eigen middelen bekostigt, mag je van een succesverhaal spreken. Maar hier stopt het niet. M-Museum is, net als veel meer organisaties in de erfgoedsector, voortdurend op zoek naar aanvullende financiering om de kosten te dragen die de dagelijkse werking overschrijden. Lydia Vandam doet je tijdens haar sessie nadenken over fondsenwervingsstrategieën en daagt je uit om jouw huidig ondernemersmodel in vraag te stellen.

Hoe is M-museum erin geslaagd donateurs te werven en hoe ziet het ondernemersmodel voor aanvullende financiering van het museum eruit? Je komt het allemaal te weten op het Open Monumentencongres.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

 

Jongeren met een hart voor erfgoed

By | Nieuws | No Comments

Lijkt het je onmogelijk om jonge kinderen te overtuigen om het kerkhof, de school, het kapelletje langs de weg of de oude molen in de buurt te onderhouden en hen fan te maken van dit soort erfgoed? Sandro Claes van PCCE Limburg overtuigt je van het tegendeel.

Jong redt Oud is een erfgoedproject van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in Limburg. Jong redt Oud geeft jongeren meer verantwoordelijkheid. Via de jeugdbeweging, de sportclub, het buurtcomité en de school adopteren de jongeren een stukje erfgoed uit de buurt. Sandro Claes stelt je tijdens zijn parallelsessie het project uitgebreid voor en geeft je concrete ideeën en tips. Tijdens de korte workshop die Sandro tijdens deze sessie zal geven word je gegarandeerd geïnspireerd om de jongeren uit jouw omgeving warm te maken voor het lokale erfgoed in jouw regio.

Onderstaand filmpje toont de kracht van het Jong redt Oud-project.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.