Het Iers College: al 400 jaar een plek van reflectie en kennisdeling in het hart van Europa

By 30/01/2018Nieuws

Lees in dit artikel meer over de geschiedenis, restauratie en herbestemming van deze prachtige erfgoedparel…

IERSE COLLEGES

Het eerste Iers College werd in 1592 gesticht in Salamanca (Spanje). Niet veel later werden ook in de rest van Europa Ierse Colleges gesticht. In de 16e, 17e, en 18e eeuw werden Ierse Colleges opgericht door Ierse Franciscanen, Dominicanen en Jezuïeten als reactie op het opkomend protestantisme. Op zo’n 34 plekken van de Atlantische Oceaan tot de Baltische zee konden Ieren op het Europese continent onderwezen worden volgens hun eigen geloofsovertuiging. Filosofie en theologie waren de belangrijkste speerpunten van het onderwijs. Deze onderwijsbeweging reflecteerde de groeiende integratie en invloed van Ierse migranten over heel Europa.

Vanuit de Ierse Colleges ontstond een uitgebreid intellectueel, diplomatisch, religieus en politiek netwerk van universiteiten, religieuze ordes, Franse en Spaanse hofhoudingen en het Pausdom. Elk College had zo zijn eigen focus.

Het Iers College in Leuven werd in 1607 gesticht en was bekend voor zijn uitstekende scholing, netwerkfunctie, politieke invloed en impact op het uitdragen van de Ierse identiteit. Het behartigde nauwgezet de Ierse belangen in Europa. Er werd voor Leuven gekozen door de nauwe banden die de stad had met Ierland, de rol van de Leuvense universiteit in de promotie van de Contrareformatie en de ligging van de stad in de Spaanse Nederlanden.

De ‘Leuven font’ en het ‘print project’ is gegroeid uit het handschrift van één van de Ierse monniken die vroeger in dit College leefde. Deze monnik zette de standaard voor meer dan 350 jaar reproductie van de Ierse taal. De allereerste Iers gedrukte tekst werd gedrukt in het lettertype dat in het Iers College in Leuven werd ontworpen. Leuven werd al snel een groothandelaar in Iedere publicaties. Het eerste Ierse woordenboek werd in Leuven gemaakt alsook de eerste echte Ierse grammatica.

DE HERBESTEMMING

Het gebouw werd in 2013 met oog voor authenticiteit gerestaureerd. Dit zorgt ervoor dat de unieke kloostersfeer tot op de dag van vandaag nog voelbaar is.

Vandaag vind je in het Iers College een congrescentrum met hotelkamers waarbij er specifiek gekozen is voor een rustige sfeersetting, in de geest van de oude kloostergemeenschap. Zonder afbreuk te doen aan de kloostersetting vind je in de gangen en ruimtes ook interactieve panelen en authentieke objecten die de impact van het college vanaf de 17e eeuw in de Europese context schetsen.

Daarnaast vindt ook ‘The Leuven Institute for Ireland in Europe’ onderdak in het Iers College. The Leuven Institute behartigt nog steeds de Ierse belangen binnen Europa.  Daarnaast vervult The Leuven Institute een centrumfunctie waarbij netwerken in Europa centraal staat. Het instituut en de universiteit promoten via het Centrum voor Ierse Studies en het netwerk EFACIS een brede waaier aan Ierse studies in meer dan 20 universiteiten over heel het continent.

Via deze herbestemming leeft de geschiedenis voort en krijgt de oorspronkelijke functie van onderwijs en reflectie, netwerken en kennisdeling opnieuw een hedendaagse invulling.

PRACHTIGE CONGRESLOCATIE

De Europese dimensie van het gebouw met haar rijke Europese geschiedenis vormen een prachtige setting voor reflectie rond ons erfgoed vandaag. De 17e eeuwse kapel is het decor van het plenaire gedeelte van ons congres. De hedendaagse interpretatie van het ‘print project’ op de binnenkoer van het College versteent het speciale lettertype in cirkels op de grond. Het laat je stilstaan bij ruimte en tijd en verbindt erfgoed met hedendaagse kunst en beleving.

Nog niet genoeg gelezen over de geschiedenis van het College of ben je nieuwsgierig naar deze herbestemming? Kom naar het congres, volg de rondleiding door het College en laat je inspireren door een plek die al 400 jaar in het teken staat van kennisdeling en reflectie!