Keynotespreker Guy Bovyn uitgelicht

By 30/01/2018Nieuws

Van dagelijkse erfgoedzorg naar Europees erfgoedbeleid?

In zijn keynotelezing gaat dr. Guy Bovyn (Universiteit Antwerpen) in op het potentieel van sociaal leren, digitale fora en rapportering, voor de ontwikkeling van een meer duurzame erfgoedzorg.

Vaak richt de blik van de erfgoedzorger zich op het behoud van individuele erfgoedobjecten. Willen we als erfgoedgemeenschap tot een meer duurzame erfgoedzorg komen, dan dienen we onze blik te verruimen en erfgoed op een meer systemische manier te benaderen, als “erfgoedsysteem”.

Een van de voordelen van een “erfgoedsysteem” is dat het ons in staat stelt, zelfs dwingt om de interactie tussen de diverse niveaus waarover het erfgoedsysteem zich uitstrekt, gaande van het lokale, tot het regionale, nationale, Europese en/of globale niveau, mee in beschouwing te nemen wanneer we onze erfgoedzorg willen optimaliseren.

Reflecteer mee over hoe een leerproces (en de kennisproductie) dat zich dagelijks op lokaal niveau ontwikkelt zodanig kan worden gestructureerd dat het beleid snel kan worden bijgestuurd waar nodig.

Over Guy Bovyn

Guy Bovyn studeerde aan de Universiteit Gent Kunstwetenschappen. Hij promoveerde binnen het domein museologie waarbij hij een theorie van de tentoonstelling ontwikkelde (Het verschijnen en verdwijnen van de wand).

Hij was gedurende een tiental jaar opleidingscoördinator van het postgraduaat Beheer en behoud van Actuele Kunst, later Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst. (UGent, HoGent & S.M.A.K.) Tegelijkertijd was hij actief als curator van Galerie Kunst-Zicht (UGent).

Momenteel is hij verbonden aan het departement Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen waar hij onder meer museologie, kritische erfgoedstudies en innovatieve beleids- en beheerstechnieken doceert. Zijn huidig onderzoek focust op de vertaling van de assemblagetheorie naar het veld van de erfgoedzorg.