Andrew McIntyre komt spreken op het congres

OMC2018 Andrew_verkleind

“Maak van samenwerkingen een krachtig middel om een breder publiek te bereiken én te betrekken bij je erfgoedplek”. Dat is het pleidooi van Andrew McIntyre. Hij toont aan de hand van innovatieve voorbeelden uit de U.K. en Nieuw-Zeeland hoe dat kan. Door de markt te beschouwen als een gedeeld veld, kunnen verschillende doelgroepsegmenten bespeeld worden. Vanuit deze optiek bekeken zijn de verschillende spelers op de markt geen concurrenten, maar werken ze samen en versterken ze elkaar.

Tijdens zijn lezing zoomt Andrew in op best practices uit de internationale erfgoedsector en hoe zij, wanneer ze samenwerken, een breder publieksengagement voor erfgoed kunnen blootleggen.

Andrew McIntyre is mede-oprichter van Morris Hargreaves McIntyre en een autoriteit in het Verenigd Koninkrijk als het over motivaties en gedrag van een publiek gaat. Deze spreker wil je echt niet missen!

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

 

 

Duurzaamheid en erfgoed. Een paradox?

unsplash

Greentrack is een netwerk van culturele organisaties die streven naar een duurzame samenleving. Greentrack focust op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van organisaties. Greentrack houdt zich bezig met vragen als: aan welke deelsystemen kan je in jouw provincie deelnemen? Hoe overtuig je jouw publiek om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets jouw monument te bezoeken?

Ondertussen maken al 29 cultuurorganisaties deel uit het van het netwerk Greentrack Antwerpen. Naast Greentrack Antwerpen, bestaat er ook een Greentrack netwerk in Kortrijk, Gent, Brussel en Brugge. Wanneer organisaties lid worden van Greentrack krijgen ze onder andere ondersteuning op maat bij het opstellen en uitvoeren van een actieplan en kunnen ze aan kennisdeling doen met andere culturele organisaties, lokale bedrijven, overheden, middenveldorganisaties en andere Greentracksteden. Organisaties die lid worden van Greentrack ondertekenen een charter en engageren zich om actie te ondernemen. Met de ondertekening van het charter volgt de belofte om milieuvriendelijker te werk te gaan.

Op het Open Monumentencongres beantwoordt Orphee Mariën, coördinator Greentrack Antwerpen al jouw vragen rond duurzaamheid, laat je kennismaken met verschillende tools en geeft praktische tips.

Onderstaand filmpje uit 2012 zoomt in op de lancering van Greentrack in Gent. Je komt te weten hoe NTGent actie onderneemt om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

Gezocht: alternatieve financieringsmogelijkheden

photo-1459257831348-f0cdd359235f

Als Memberships & Corporate Development Manager heeft Lydia Vandam veel ervaring als het gaat over alternatieve financieringsvormen en de zoektocht naar financiële middelen. Ze vertelt je tijdens haar parallelsessie meer over het financiële parcours dat M-Museum Leuven tot nu toe heeft afgelegd. Je komt te weten wat de ervaringen van M-Museum zijn op vlak van partner- en ambassadeursschap en komt meer te weten over de sponsorships die het museum aangaat.

Als je weet dat M-Museum op dit ogenblik al een kwart van de werking met eigen middelen bekostigt, mag je van een succesverhaal spreken. Maar hier stopt het niet. M-Museum is, net als veel meer organisaties in de erfgoedsector, voortdurend op zoek naar aanvullende financiering om de kosten te dragen die de dagelijkse werking overschrijden. Lydia Vandam doet je tijdens haar sessie nadenken over fondsenwervingsstrategieën en daagt je uit om jouw huidig ondernemersmodel in vraag te stellen.

Hoe is M-museum erin geslaagd donateurs te werven en hoe ziet het ondernemersmodel voor aanvullende financiering van het museum eruit? Je komt het allemaal te weten op het Open Monumentencongres.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

 

Jongeren met een hart voor erfgoed

Lijkt het je onmogelijk om jonge kinderen te overtuigen om het kerkhof, de school, het kapelletje langs de weg of de oude molen in de buurt te onderhouden en hen fan te maken van dit soort erfgoed? Sandro Claes van PCCE Limburg overtuigt je van het tegendeel.

Jong redt Oud is een erfgoedproject van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in Limburg. Jong redt Oud geeft jongeren meer verantwoordelijkheid. Via de jeugdbeweging, de sportclub, het buurtcomité en de school adopteren de jongeren een stukje erfgoed uit de buurt. Sandro Claes stelt je tijdens zijn parallelsessie het project uitgebreid voor en geeft je concrete ideeën en tips. Tijdens de korte workshop die Sandro tijdens deze sessie zal geven word je gegarandeerd geïnspireerd om de jongeren uit jouw omgeving warm te maken voor het lokale erfgoed in jouw regio.

Onderstaand filmpje toont de kracht van het Jong redt Oud-project.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

Wat als je tijdens je verbouwing plots op een erfgoedparel stuit?

Wat als je tijdens je verbouwing plots op een erfgoedparel stuit? Niemand beter om die vraag te beantwoorden dan de familie Schelstraete. Bij hun verbouwing enkele jaren geleden botsten zij op een middeleeuwse erfgoedparel die nu hét pronkstuk van hun leefruimte vormt.

Tijdens één van de parallelsessies vertelt Luc Bauters, consulent archeologie van de provincie Oost-Vlaanderen, je meer over de Donjonmuur van het kasteel van Nevele. De kans bestaat dat dit project je bekend in de oren klinkt. In 2017 was de Donjon namelijk één van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2017…

Op het congres komen Luc Bauters en Hugo Schaeck, lokale vijetijdserfgoedzorger, hun verhaal vertellen. Hoe zijn zij erin geslaagd om de donjonmuur te bewaren? Hoe vonden ze steun bij iedereen om het project te doen slagen? Hoe ingrijpend is het ontdekken van een erfgoedparel op een verbouwing? En meer nog: hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen eigenaars enerzijds en vrijwilligers en onderzoekers anderzijds vlot verloopt? Je komt het op het Open Monumentencongres allemaal te weten.

Schrijf je hier in voor het Open Monumentencongres.

Op het Open Monumentencongres: Mintlab

© mintlab

Tijdens één van de parallelsessies op het Open Monumentencongres komt Marije Nouwen een interactieve workshop geven waarin ze je leert hoe je een bezoeker-centred plan kan opstellen.

Marije Nouwen is verbonden aan het Meaningful Interactions Lab, kortweg Mintlab, een onderzoeksgroep verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Samen met Imec verricht Mintlab onderzoek binnen het domein van Human-Computer Interaction (HCI) vanuit het perspectief van de Sociale en Humane Wetenschappen. De missie van Mintlab is om zinvolle en waardevolle interacties met technologie te onderzoeken en te ontwerpen. Het actief betrekken van de gebruikers, in dit geval bezoekers van een museum of erfgoedsite, staat centraal in hun aanpak.

Een van de vele projecten van Mintlab is onder andere onderzoek doen naar de profielen van museumbezoekers. Het doel van dit onderzoek is om individuele en groepsinteracties te meten tijdens een museumbezoek. Daarnaast ontwerpt Mintlab een bezoeker-centred plan dat je kan helpen om feedback van bezoekers op een subtiele manier te verzamelen.

Benieuwd naar de uitdagingen die komen kijken bij het opstellen van bezoekersprofielen? Je komt het tijdens de sessie van Marije Nouwen op het congres allemaal te weten.

Het Iers College: al 400 jaar een plek van reflectie en kennisdeling in het hart van Europa

S_IC_Auditorium_31

Lees in dit artikel meer over de geschiedenis, restauratie en herbestemming van deze prachtige erfgoedparel…

IERSE COLLEGES

Het eerste Iers College werd in 1592 gesticht in Salamanca (Spanje). Niet veel later werden ook in de rest van Europa Ierse Colleges gesticht. In de 16e, 17e, en 18e eeuw werden Ierse Colleges opgericht door Ierse Franciscanen, Dominicanen en Jezuïeten als reactie op het opkomend protestantisme. Op zo’n 34 plekken van de Atlantische Oceaan tot de Baltische zee konden Ieren op het Europese continent onderwezen worden volgens hun eigen geloofsovertuiging. Filosofie en theologie waren de belangrijkste speerpunten van het onderwijs. Deze onderwijsbeweging reflecteerde de groeiende integratie en invloed van Ierse migranten over heel Europa.

Vanuit de Ierse Colleges ontstond een uitgebreid intellectueel, diplomatisch, religieus en politiek netwerk van universiteiten, religieuze ordes, Franse en Spaanse hofhoudingen en het Pausdom. Elk College had zo zijn eigen focus.

Het Iers College in Leuven werd in 1607 gesticht en was bekend voor zijn uitstekende scholing, netwerkfunctie, politieke invloed en impact op het uitdragen van de Ierse identiteit. Het behartigde nauwgezet de Ierse belangen in Europa. Er werd voor Leuven gekozen door de nauwe banden die de stad had met Ierland, de rol van de Leuvense universiteit in de promotie van de Contrareformatie en de ligging van de stad in de Spaanse Nederlanden.

De ‘Leuven font’ en het ‘print project’ is gegroeid uit het handschrift van één van de Ierse monniken die vroeger in dit College leefde. Deze monnik zette de standaard voor meer dan 350 jaar reproductie van de Ierse taal. De allereerste Iers gedrukte tekst werd gedrukt in het lettertype dat in het Iers College in Leuven werd ontworpen. Leuven werd al snel een groothandelaar in Iedere publicaties. Het eerste Ierse woordenboek werd in Leuven gemaakt alsook de eerste echte Ierse grammatica.

DE HERBESTEMMING

Het gebouw werd in 2013 met oog voor authenticiteit gerestaureerd. Dit zorgt ervoor dat de unieke kloostersfeer tot op de dag van vandaag nog voelbaar is.

Vandaag vind je in het Iers College een congrescentrum met hotelkamers waarbij er specifiek gekozen is voor een rustige sfeersetting, in de geest van de oude kloostergemeenschap. Zonder afbreuk te doen aan de kloostersetting vind je in de gangen en ruimtes ook interactieve panelen en authentieke objecten die de impact van het college vanaf de 17e eeuw in de Europese context schetsen.

Daarnaast vindt ook ‘The Leuven Institute for Ireland in Europe’ onderdak in het Iers College. The Leuven Institute behartigt nog steeds de Ierse belangen binnen Europa.  Daarnaast vervult The Leuven Institute een centrumfunctie waarbij netwerken in Europa centraal staat. Het instituut en de universiteit promoten via het Centrum voor Ierse Studies en het netwerk EFACIS een brede waaier aan Ierse studies in meer dan 20 universiteiten over heel het continent.

Via deze herbestemming leeft de geschiedenis voort en krijgt de oorspronkelijke functie van onderwijs en reflectie, netwerken en kennisdeling opnieuw een hedendaagse invulling.

PRACHTIGE CONGRESLOCATIE

De Europese dimensie van het gebouw met haar rijke Europese geschiedenis vormen een prachtige setting voor reflectie rond ons erfgoed vandaag. De 17e eeuwse kapel is het decor van het plenaire gedeelte van ons congres. De hedendaagse interpretatie van het ‘print project’ op de binnenkoer van het College versteent het speciale lettertype in cirkels op de grond. Het laat je stilstaan bij ruimte en tijd en verbindt erfgoed met hedendaagse kunst en beleving.

Nog niet genoeg gelezen over de geschiedenis van het College of ben je nieuwsgierig naar deze herbestemming? Kom naar het congres, volg de rondleiding door het College en laat je inspireren door een plek die al 400 jaar in het teken staat van kennisdeling en reflectie!

Keynotespreker Guy Bovyn uitgelicht

©Herita_StefanDewickere

Van dagelijkse erfgoedzorg naar Europees erfgoedbeleid?

In zijn keynotelezing gaat dr. Guy Bovyn (Universiteit Antwerpen) in op het potentieel van sociaal leren, digitale fora en rapportering, voor de ontwikkeling van een meer duurzame erfgoedzorg.

Vaak richt de blik van de erfgoedzorger zich op het behoud van individuele erfgoedobjecten. Willen we als erfgoedgemeenschap tot een meer duurzame erfgoedzorg komen, dan dienen we onze blik te verruimen en erfgoed op een meer systemische manier te benaderen, als “erfgoedsysteem”.

Een van de voordelen van een “erfgoedsysteem” is dat het ons in staat stelt, zelfs dwingt om de interactie tussen de diverse niveaus waarover het erfgoedsysteem zich uitstrekt, gaande van het lokale, tot het regionale, nationale, Europese en/of globale niveau, mee in beschouwing te nemen wanneer we onze erfgoedzorg willen optimaliseren.

Reflecteer mee over hoe een leerproces (en de kennisproductie) dat zich dagelijks op lokaal niveau ontwikkelt zodanig kan worden gestructureerd dat het beleid snel kan worden bijgestuurd waar nodig.

Over Guy Bovyn

Guy Bovyn studeerde aan de Universiteit Gent Kunstwetenschappen. Hij promoveerde binnen het domein museologie waarbij hij een theorie van de tentoonstelling ontwikkelde (Het verschijnen en verdwijnen van de wand).

Hij was gedurende een tiental jaar opleidingscoördinator van het postgraduaat Beheer en behoud van Actuele Kunst, later Tentoonstelling en Beheer van Actuele Kunst. (UGent, HoGent & S.M.A.K.) Tegelijkertijd was hij actief als curator van Galerie Kunst-Zicht (UGent).

Momenteel is hij verbonden aan het departement Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen waar hij onder meer museologie, kritische erfgoedstudies en innovatieve beleids- en beheerstechnieken doceert. Zijn huidig onderzoek focust op de vertaling van de assemblagetheorie naar het veld van de erfgoedzorg.

6 keer Europa op het congres

eych2018_logos_yellow-nl-300

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Op het congres mag een Europese dimensie dan ook niet ontbreken.

Locatie

Het Iers college ademt Europa. Ook in Rome, Lissabon en Parijs zijn nog Ierse Colleges terug te vinden. Het Iers College in Leuven is naast de prachtige locatie van het Open Monumentencongres ook de campus van The Leuven Institute for Ireland in Europe.

Morris Hargreaves McIntyre

De eerste keynote spreker van het congres is Andrew McIntyre. Hij is mede-oprichter van Morris Hargreaves McIntyre (MHM), een marketing- en consulting bureau. MHM mag ondere andere de National Trust, The British Museum en Shakespeare’s Globe tot zijn klantenbestand rekenen. Met een hoofdkantoor in Manchester en kantoren in Nieuw Zeeland en Australië reikt de ervaring van MHM tot ver buiten Europa…

Marc Jacobs

Als directeur van FARO is Marc Jacobs een bekend gezicht in de erfgoedsector. Daarnaast is hij ook verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij o.a. kritische erfgoedstudies op de academische agenda zet. Hij vertelt je tijdens een parallelsessie meer over hoe het arsenaal aan internationale kaderteksten in Europa in Vlaanderen kan dienen als inspiratiebron voor beleids- en werkkaders.

Koen Van Balen

Dagvoorzitter van het congres is Koen Van Balen. Hij is één van de onderzoekers achter het rapport Cultural Heritage Counts for Europe. Het rapport onderzoekt de impact van cultureel erfgoed in Europa en concludeert dat erfgoed een sociale, culturele, ecologische en economische invloed kan hebben op onze samenleving.

De Hofkamer

Ook in deze prachtige pronkruimte uit 1722 schuilt een Europese dimensie. In het interieur, in de bovenlokale geschiedenis van het gebouw én in het hedendaagse kunstwerk van Koen Van Den Broek kan je Europa terugvinden. Els Derycke vertelt je tijdens haar parallelsessie meer over Herita’s visie op site-ontwikkeling.

Toby Jacobs

In 2015 won Toby Jacobs Feeling the Street. Een internationale wedstrijd die op zoek ging naar de beste straatmuzikanten ter wereld. Sindsdien ruilde hij de Antwerpse Meir voor straten in  Keulen, Valencia, Frankfurt, München, Düsseldorf,… Op 15 maart zorgt hij voor prachtige pianomuziek tijdens de netwerkreceptie.

5 redenen waarom het Open Monumentencongres niet te missen is

Herita_StefanDewickere
  1. Je hoort specialisten en ervaringsdeskundigen aan het woord over erfgoedontwikkeling, publiekswerking & communicatie en management & financiering
  2. Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed zal in verschillende sessies en op diverse manieren aan bod komen
  3. Je ontmoet collega’s uit de brede erfgoedsector. Van architecten tot managers en van publiekswerkers tot site-ontwikkelaars
  4. Op het congres gaan we in gesprek met de Vlaamse Overheid rond de wijzigende onroerenderfgoedregelgeving. De bemerkingen en suggesties die we via een online bevraging en via rondetafelsessies bundelden, worden gepresenteerd
  5. Je gaat naar huis met praktijkgerichte informatie waarmee je meteen aan de slag kan