Panelgesprek met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de wijzigende onroerenderfgoedregelgeving

By 01/03/2018Nieuws
Stefan Dewickere

De onroerenderfgoedregelgeving wijzigt. Eind 2017 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreetswijziging goed. Het voorontwerp en de bijhorende toelichting geven aan welke wijzigingen de Vlaamse Regering beoogt. De voorstellen zijn onder meer een nieuwe erkenning voor archeologen, een wijziging van de archeologische oppervlaktenormen, een verdere vermindering van de premiepercentages, een andere aanpak van het beheersplan en een bijsturing van de voorwaarden voor open erfgoed. Je vindt hier meer duiding bij dit onderwerp.Dergelijke wijzigingen in de regelgeving belangen ons allen aan. Daarom neemt Herita een initiatief om opmerkingen en meningen van de brede onroerenderfgoedsector te bundelen en om vervolgens met de betrokken beleidsmakers in gesprek te gaan. Op die manier kunnen we samen de wensen en bezorgdheden vanuit de sector overmaken vóór de wijzigingen definitief gestemd worden.

De bemerkingen en suggesties die Herita via een online bevraging en via rondetafelsessies gebundeld heeft in één document, worden tijdens deze sessie voorgesteld. Aansluitend gaan we in dialoog met het agentschap Onroerend Erfgoed.

Serge Defresne, Beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed, zal tijdens het panelgesprek uw vragen beantwoorden.